Tietosuojaseloste

Made in Tampere

TIETOSUOJA JA EVÄSTEET

Sivustomme kerää evästeitä Google Analytics-sovelluksen ja Facebook-rajapinnan kautta. Evästeitä käytetään tilastolliseen analysointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen. Kultasepät Andreasen ei tallenna sivuston kautta saapuneita tarjouspyyntöjä vaan jokaiseen tarjouspyyntöön vastataan sähköpostitse.

Lisätietoa Google Analyticsin evästeiden keräämästä tiedosta Googlen sivuilta.

Lisätietoa Facebookin keräämästä tiedosta Facebookin sivuilta.

TIETOSUOJASELOSTE

Yleistä

Kultasepät Andreasen on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakas hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot tehdessään tilauksen Kultasepät Andreasenilta.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:

 • Tilatun tuotteen toimittamiseen
 • Markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Kultasepät Andreasen Oy (Y-tunnus: 1929115-1)
Hämeenkatu 30
33200 Tampere

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jussi Andreasen
Puhelin: (03) 223 9488
email: jussi@andreasen.fi

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
myynti@andreasen.fi

Rekisterin nimi

Tämä seloste koskee Kultasepät Andreasen Oyn asiakasrekisteriä

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Kultasepät Andreasenin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Kultasepät Andreasenin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Rekisterin tietosisältö

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
   • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi kultakauppaa tehtäessä
   • Esimerkiksi sormuskoko sormuksien valmistusta varten tai muut vastaavat mitat
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero toimituksia ja yhteydenpitoa varten
 • Aiemmasta asiakkuudesta johdetut tiedot
  • Tilaushistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot mahdollisia arvotodistuksia varten
  • Toimitusosoite mahdollisia uusia toimituksia varten.

Tunniste- ja yhteystiedoista henkilötunnuksen antaminen on pakollista kultakauppaa tehdessä ja sormus- tai muita korutilauksia tehdessä sormuskoko tai vastaava korumitta ja yhteystiedot ovat pakollisia tietoja tilausta tehdessä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Biometrista tietoa kuten sormus- tai muita kokoja kolmannelle osapuolelle välittäessämme tieto liikkuu pseudonymisoituna, jolloin sitä ei voida yhdistää asiakkaan nimeen muutoin kuin Kultasepät Andreasenin toimesta.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun
 • Alihankkijoillemme, kun tilataan koru joka ei ole Kultasepät Andreasenin valmistama
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • Kultasepät Andreasen huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista kolmansille osapuolille, mutta tällöin niiden tarjoamat palvelut eivät ole asiakkaan käytettävissä.

Rekisterin suojaus

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Kultasepät Andreasen säilyttää asiakastietoja Suomessa. Liikkeen tietojärjestelmien tekninen tietoturva on erittäin korkealla tasolla. Rekisteritietoja sisältävät tietokoneet sijaitsevat ympäri vuorokauden valvotussa tilassa jossa on korkealaatuinen murtosuojaus.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Kultasepät Andreasenin omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
Kultasepät Andreasen Oy (Y-tunnus: 1929115-1)
Hämeenkatu 30
33200 Tampere

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Kultasepät Andreasenin rekistereistä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Kultasepät Andreasenin järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla:
myynti@andreasen.fi

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Suostumus kohdistettuun markkinointiin annetaan samalla lomakkeella henkilötietoja annettaessa.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakkuutensa ja pyytää Kultasepät Andreasenia poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:
myynti@andreasen.fi

Mietityttääkö sormuksen KOKO?

Sormuksen osto-opas

Tutustu oppaaseen

Etkö löytänyt MIELEISTÄSI?

Tilaa uniikkikoru

Tilaa uniikkikoru